Begravelse

En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres). Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

De pårørende kan vælge selv at stå for alle de praktiske forhold omkring en begravelse, eller de kan aftale med en bedemand, hvilke ting han skal tage sig af. Jo mere man selv tager sig af, jo billigere bliver begravelsen.

Selv om begravelsen skal foregå uden præst, skal henvendelse ske til præsten/kordegnen i afdødes bopælssogn. De fleste vælger dog en bedemand til at ordne det praktiske omkring en begravelse.

Find dit sogn, præst eller kirke her

Sidst opdateret 24. januar 2019