Folkeregister/Cpr

Alle personer, der bor i Danmark er registreret i et samlet register, CPR-registret.

Siden 1968 har Danmark haft et register over alle folk, der bor eller har boet i Danmark. Dette folkeregister hedder Det Centrale Personregister (CPR). Hver dag bliver CPR ajourført af de kommunale folkeregistre, der har oplysninger om de borgere, der bor i deres kommune. De kommunale folkeregistre modtager deres oplysninger fra forskellige relevante myndigheder, som fx kirkekontoret eller de sociale myndigheder.

Oplysninger i CPR

Folkeregisteret følger borgerne fra vugge til grav, og registrerer forskellige personlige begivenheder. Det kan bl.a. være: flytning, fødsel, navngivning, ind-/udmeldelse af folkekirken, navneændring, navne- og adressebeskyttelse mm.

Bopælsregistreringen har til formål at registrere de personer, der hører til samfundet. Det indebærer at:

  • Enhver skal registreres på sin bopæl. Ved bopæl forstås det sted, hvor du har dine ejendele, og hvor du regelmæssigt sover, når du ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende.
  • Flytninger skal meldes senest 5 dage efter flytningen har fundet sted.
  • Du modtager ca. 14 dage efter registreringen af din flytning et nyt sundhedskort (tidl. sygesikringsbevis) med den nye adresse og den valgte læge.
  • Du kan klage over folkeregisterets afgørelser til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Klagen skal afleveres skriftligt inden 4 uger, regnet fra det tidspunkt, du har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen skal afleveres til det folkeregister, der har truffet afgørelsen.

Folkeregisterbøder

Ifølge lov om Det Centrale Personregister kan der pålægges bøder, hvis du blandt andet:

  • ikke melder flytning, eller gør det for sent
  • giver forkerte oplysninger om flytningen
  • ikke svarer på en anmodning om yderligere oplysninger.

Bøder udgør i Nyborg Kommune mellem 600 kr. og 3.000 kr.

Sidst opdateret 25. maj 2020