Grundlovsceremoni

Nyborg Kommune afholder grundlovsceremoni på Nyborg Rådhus 23. september 2021.

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i.

Under ceremonien skal du skrive under på en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Nyborg Kommune afholder grundlovsceremoni torsdag 23. september 2021 kl. 16 i byrådssalen på Nyborg Rådhus, Torvet 1, 5800 Nyborg. 

Tilmelding

Du kan udfylde tilmeldingsblanketten her 

Tilmeldingsfristen er tirsdag 31. august 2021. Det er som udgangspunkt personer, der er bosat i Nyborg Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien i kommunen.

  1. Til ceremonien skal du medbringe:
  2. Blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du får tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er meget vigtigt, at du IKKE inden ceremonien har udfyldt erklæringen.

Desuden skal du medbringe en gyldig legitimation.

Gyldig legimitation er:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Efter grundlovsceremonien 

Efter grundlovsceremonien indsender Nyborg Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig.

Nyttige links

Lov nr. 1158 af 08/06/2021 om indfødsrets meddelelse

Information om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

For yderligere oplysninger, kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 6333 8000. 

Sidst opdateret 23. juni 2021