Opkrævning

Hvis du er tilmeldt Digital Post fra det offentlige, vil du modtage post fra Nyborg Kommune i e-Boks. Derfor skal du huske at tjekke din e-Boks. 

Du skal være opmærksom på, at dine regninger også kan ligge som et elektronisk indbetalingskort i din Netbank.

For at undgå gæld til det offentlige, er det en god ide at blive tilmeldt betalingsservice. Du kan tilmelde dig betalingsservice via netbank eller ved at henvende dig i dit pengeinstitut.
Betaling af regninger fra Nyborg Kommune, skal foretages via netbank, i bank eller på posthus. Hvis du ikke er i stand til at betale dine regninger til kommunen, kan du ringe til Opkrævningsgruppen i Borgerservice på tlf. 6333 7019 mellem 9-11 og forespørge om muligheden for eventuel henstand eller en afdragsordning.

Medarbejderne i Opkrævning ser blandt andet på:

  • hvor meget du skylder til Nyborg Kommune,
  • afviklingsperiodens længde i forhold til restancen,
  • om du tidligere har haft en afdragsordning, og hvordan den er blevet afviklet,
  • om du har anden gæld.

Hvis du reelt har mulighed for at betale her og nu, kan du som udgangspunkt ikke få henstand eller en afdragsordning.
Ved manglende betaling eller henvendelse på en rykkerskrivelse, kan restancen uden yderligere varsel blive oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, som kan foretage lønindeholdelse m.m.

Ejendomsskatter

Der gives ikke henstand eller afdragsordning ved betaling af ejendomsskatter.

Ejendomsskatter forfalder 1. marts for perioden 1. januar til 30. juni og 1. september for perioden 1. juli – 31. december.

Har du tilmeldt dig digital post vil ejendomsskattebilletten hvert år i januar måned blive sendt i din E-boks Indbetalingskort bliver fremsendt medio februar og medio august. Hvis du er tilmeldt betalingsservice i din bank vil indbetalingskort for 1. og 2. rate ikke blive lagt i E-boks. Hvis du ikke er tilmeldt digital post eller betalingsservice udsendes ejendomsskattebilletten og indbetalingskort for 1. og 2. rate pr. brev.

Hvis du ikke betaler

Ved for sen betaling vil der blive tillagt renter efter gældende lovgivning.

Fra 2. februar 2017 forestår Nyborg Kommune inddrivelsen af ejendomsskatterestancer. Ved restancer vil der blive fremsendt 2 rykkere, herefter vil der ske varsel og underretning om udlæg. Der vil efterfølgende foretages udlæg i din ejendom, for senere at kunne sælge den på tvangsauktion. Dette vil betyde yderligere udgifter for dig til retsafgift, gebyrer og evt. advokatomkostninger.

Hvis du har købt ejendom i løbet af året og ikke har modtaget ejendomsskattebilletten, kan du få den ved at henvende dig til ejendomsskattekontoret i Teknik- og Miljøafdelingen på tlf. 6333 7000.

Har du ikke modtaget indbetalingskort skal du kontakte Opkrævningsgruppen i Borgerservice på tlf. 6333 7019 mellem 9-11.

Din betaling til af ejendomsskat kan tilmeldes PBS her::

Betalingsservice online tilmelding

Kundenr. :
056 + debitornummer + sagsnummer.

Betaling for børnepasning

Hvis din betaling er tilmeldt PBS, og dit barn skifter fra børnehave til SFO/juniorklub, vil du modtage et indbetalingskort enten pr. post, i netbank eller eBoks. Du skal herefter selv tilmelde din betaling til PBS på ny.

Betalingsservice online tilmelding

OBS!
Hvis du vil tilmelde dig, inden du har modtaget din opkrævning, skal du oplyse følgende ved kundenr.:
030+betalers cpr.nr.+00 ved tilmelding til daginstitution
032+betalers cpr.nr.+00 ved tilmelding til SFO
033+betalers cpr.nr.+00 ved tilmelding til klub

Modregning

Hvis du har penge til gode - for eksempel overskydende skat, og du samtidig har ubetalte regninger hos Nyborg Kommune, så vil pengene blive brugt til at dække dine udeståender.

Uanset indgåede betalingsaftaler/fastsatte betalingsordninger, vil vi modregne i udbetalinger fra Kommunen og Staten, f.eks. overskydende skat, moms og børne- og ungeydelsen.
Hvis du skylder penge til en eller flere daginstitutioner, dit barn går eller har gået i, kan Gældsstyrelsen tilbageholde din børne- og ungeydelse (børnepenge). Gældsstyrelsen tilbageholder pengene, indtil du ikke længere skylder penge til daginstitutionen.

Hvis du har spørgsmål til den gæld som er blevet modregnet, skal du kontakte kommunens Opkrævningsgruppe i Borgerservice på tlf. 63337019. Det er Gældsstyrelsen, der træffer afgørelse om at modregne gælden i din børne- og ungeydelse. Hvis du har spørgsmål til modregningen, kan du kontakte Gældsstyrelsen på tlf. 7015 7304.

Hvis du modtager kontanthjælp, kan der modregnes til løbende opkrævning af børnepasning og underholdsbidrag.

Gebyr og renter

Hvis du ikke betaler din regning til det offentlige til tiden, kan du blive opkrævet gebyrer og eventuelt renter.

Gebyrer

Rykker for restancer uanset restancens størrelse koster 250,00 kr.

Taksten er fastsat af kommunalbestyrelsen, i henhold til gældende lovgivning og fremgår af linket nedenfor.

Se tekster her 

Renter

På nogle restancer opkræves renter i henhold til gældende lovgivning.

Sidst opdateret 25. maj 2020