Aktuelle høringer - by og miljø

Er der høringer omkring VVM-screeninger, vejsyn mv. vil de som hovedregel blive annonceret her.

Høring vedr. højtvandssikring ved Holckenhavn Slot
I høring til og med 24. april 2019

Godkendelse af vandværksregulativer
I høring til og med 26. april 2019

Bevaringsværdig bygning – Nedrivningsansøgning Åvej 7, 5800 Nyborg
I høring til og med 7. maj 2019

Se høring på industri og landbrug her

Genindbygning af jord på udenomsarealerne på Dampskibsmolen 2-16
I høring til og med 13. maj 2019

Sidst opdateret 15. april 2019