Aktuelle høringer - by og miljø

Er der høringer omkring VVM-screeninger, vejsyn mv. vil de som hovedregel blive annonceret her.

Tilladelse til kystbeskyttelse Høgevej 11, 5800 Nyborg
I høring til og med 16. marts 2021

Godkendelse af reguleringsprojekt 03/2020 – Omlægning af dræn
I høring til og med 17. marts 2021

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven Damgårdsvej 2, 5540 Ullerslev
I høring til og med 22. marts 2021

Høring om evt. godkendelse af minivådområde og afgørelse om ikke-VVM-pligt på Assensvej 60, 5853 Ørbæk
I høring til og med 29. marts 2021

Se høring på industri og landbrug her

Sidst opdateret 01. marts 2021