Aktuelle høringer - by og miljø

Er der høringer omkring VVM-screeninger, vejsyn mv. vil de som hovedregel blive annonceret her.

Høring vedr. kystbeskyttelse ved Drejet 56, Nyborg
I høring til og med 17. maj 2021

Godkendelse af reguleringsprojekt vedrørende anlæg af minivådområde på Assensvej 60, 5853 Ørbæk
I høring til og med 31. maj 2021

Tilladelse efter vandforsyningsloven til Langå Vandværk
I høring til og med 4. juni 2021

Se høring på industri og landbrug her

Sidst opdateret 03. maj 2021