Aktuelle høringer - by og miljø

Er der høringer omkring VVM-screeninger, vejsyn mv. vil de som hovedregel blive annonceret her.

Høring om evt. godkendelse af minivådområde samt afgørelse om ikke-VVM-pligt på Hjulbyvej 138, 5800 Nyborg
I høring til og med 26. juli 2021

Høring om godkendelse af ændret reguleringsprojekt – Krydsning af Vindinge å
I høring til og med 28. juli 2021

Høring af reguleringsprojekt vedrørende udvidelse af sandfang – Ørbæk Å samt afgørelse om ikke-VVM-pligt
I høring til og med 30. juli 2021

Se høring på industri og landbrug her

Sidst opdateret 01. juli 2021