Aktuelle høringer - by og miljø

Er der høringer omkring VVM-screeninger, vejsyn mv. vil de som hovedregel blive annonceret her.

Godkendelse af reguleringsprojekt vedrørende anlæg af minivådområde Grønhooltvej 1, 5800 Nyborg
I høring til og med 13. juli 2020

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, Holmens Bouldevard 13, Nyborg
I høring til og med 13. juli 2020

Tilladelse efter vandforsyningsloven  Fornyet vandindvindingstilladelse på Ravnholtvej 53, 5853 Ørbæk
I høring til og med 16. juli 2020

Høring om reguleringsprojekt 02/2020 – Omlægning og åbning af drænledning 
I høring til og med 21. juli 2020

OSB! Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at holde orienteringsmøder med borgerne, grundet smittefaren for coronavirus, er høring af kommunens forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald blev udsat. Kommunen vil derfor på et senere tidspunkt, foretage en ny annoncering af høringen af regulativet.

Se høring på industri og landbrug her

Sidst opdateret 23. juni 2020