Aktuelle høringer - by og miljø

Er der høringer omkring VVM-screeninger, vejsyn mv. vil de som hovedregel blive annonceret her.

Bevaringsværdig bygning – Nedrivningsansøgning Drejet 56, Nyborg
I høring til og med 18. juni 2019

Spildevandstilladelse Herrested-Måre Vandværk
I høring til og med 25. juni 2019

Bevaringsværdig bygning – Marienlystvej 4, Nyborg
I høring til og med 26. juni 2019

Miljøkonsekvensrapporten vedr. nedlæggelse af Ullerslev Renseanlæg, Åvej 7, 5800 Nyborg
I høring til og med 27. juni 2019

Tilladelse efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven for Ørbæk Vandværk
I høring til og med 9. juli 2019

Tilladelse efter vandforsyningsloven til Såderup og Omegns Vandværk
I høring til og med 12. juli 2019

Tilladelse efter vandforsyningsloven på Bredmistevej 1B, 5853 Ørbæk
I høring til og med 12. juli 2019

Tilladelse efter vandforsyningsloven på Gl. Langeskov 53, 5550 Langeskov
I høring til og med 12. juli 2019

Tilladelse efter vandforsyningsloven på Skiftemose 1, 5550 Langeskov
I høring til og med 12. juli 2019

Se høring på industri og landbrug her

Sidst opdateret 12. juni 2019