Aktuelle høringer - by og miljø

Er der høringer omkring VVM-screeninger, vejsyn mv. vil de som hovedregel blive annonceret her.

Spildevandstilladelse Frørup Vandværk
I høring til og med 17. oktober 2019

Spildevandstilladelse Bovense Vandværk
I høring til og med 18. oktober 2019

Bevaringsværdig bygning – Nedrivningsansøgning Vognmandsvej 43 5800 Nyborg
I høring til og med 23. oktober 2019

Høringsmateriale vedr. kystbeskyttelse ved Musvågevej, Drejet
I høring til og med 30. oktober 2019

Tilladelse efter vandforsyningsloven Sorteåvej 4, 5853 Ørbæk
I høring til og med 15. november 2019

Udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse til nedlæggelse af Ullerslev Renseanlæg
I høring til og med 18. november 2019

Se høring på industri og landbrug her

Sidst opdateret 17. oktober 2019