Aktuelle høringer - by og miljø

Er der høringer omkring VVM-screeninger, vejsyn mv. vil de som hovedregel blive annonceret her.

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 Griffensund, Nyborg
I høring til og med 20. april 2020

Midlertidig tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 - Nyborg Destilleri Proporty ApS
I høring til og med 24. april 2020

OSB!&n Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at holde orienteringsmøder med borgerne, grundet smittefaren for coronavirus, er høring af kommunens forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald blev udsat. Kommunen vil derfor på et senere tidspunkt, foretage en ny annoncering af høringen af regulativet.

Se høring på industri og landbrug her

Sidst opdateret 27. marts 2020