Bræmmer langs vandløb

For vandløb beliggende i landzone, der er naturlige eller højt målsatte jf. miljømålsætningen gælder, at der ikke må ske dyrkning, jordbehandling, plantning og terrænændring i en bræmme på 2 meter fra kronekanten af vandløbet.

Denne 2 meter bræmme skal betragtes som en del af vandløbet.

Miljøministeriet har udgivet en vejledning om bræmme-bestemmelsen.

Du kan finde vejledningen her

Sidst opdateret 01. november 2017