Byplanlægning

Byplanlægningen er vigtig for at Nyborg skal være et godt sted at leve, bygge og bo.

Med kommuneplanen og lokalplaner kan du følge med i kommunens fysiske udvikling. Se også planer for din egen bydel eller område.

Byplanlægningen eller den fysiske planlægning er opdelt i fire niveauer: Landsplanlægning, regionplanlægning, kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Hvert niveau varetager forskellige interesser, men de skal hver især ligge inden for bestemmelserne på det overliggende niveau.

Det er kommunerne der står for kommune- og lokalplanlægningen.

Kommuneplan

Kommuneplanen er den overordnede plan der sammenfatter kommunens fysiske udvikling og lægger rammer for den mere detaljerede lokalplanlægning. 

Lokalplaner

Lokalplaner omfatter mindre dele af kommunen f.eks. et villakvarter eller enkelte ejendomme. Her reguleres anvendelse og bebyggelse.

Alle de planer der er vedtaget fra de gamle kommuner Nyborg, Ullerslev og Ørbæk gælder, indtil de erstattes af nye planer.

Du finder mere information og får adgang til de enkelte dokumenter i menuen til venstre.

Sidst opdateret 30. september 2015