Klage til Planklagenævnet

Planklagenævnets klageportal gør det muligt for dig, at indsende en klage - over administrative afgørelser inden for planområdet - elektronisk.

Hotline for digital selvbetjening 6333 8000

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til en digital selvbetjeningsløsning, så kan du ringe til os mandag-fredag på tlf. 6333 8000, hvor borgerservicemedarbejdere sidder klar til at hjælpe dig.

Du skal klage via Klageportalen

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via en digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen.

Klageportalen kan tilgås via den gule selvbetjeningsboks i højre side eller via borger.dk eller virk.dk.

På hjemmesiden for Nævnenes Hus kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar", telefonnummer og mailadresse til supportfunktionen i nævnet.

www.nævneneshus.dk

Selve Klageportalen indeholder korte hjælpetekster, som vejleder dig gennem forløbet med indsendelse af en klage. Der er også oplysninger om, hvilke konkrete informationer du og førsteinstansen skal sende med.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på +45 72 40 56 00 eller sende en mail til nmkn@naevneneshus.dk.

Hvad kan påklages?

Kun retlige spørgsmål kan påklages, det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at Byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet. 

Sidst opdateret 02. januar 2020