Kommuneplanstrategi 2016

Byrådet vedtog kommuneplanstrategien endeligt 23. maj 2017.

Kommuneplanstrategien er den overordnede ramme for den fysiske planlægning og for det efterfølgende arbejde med revision af kommuneplanen i 2017.

Kommuneplanstrategi 2016 beskriver, hvordan byrådet ønsker, at Nyborg kommune udvikler sig, og hvad der i den kommende periode skal sættes fokus på.

Da Kommuneplanstrategi 2016 primært forholder sig til den fysiske planlægning, skal den ses i sammenhæng med kommunens Vækst-politik 'FREMAD i Nyborg Kommune - SAMMEN om vækst og udvikling 2016-2020' og kommunens bosætningsstrategi 'Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune 2016-2020' der begge kan ses på nedenstående links

Vækst-politik 'FREMAD i Nyborg Kommune - SAMMEN om vækst og udvikling 2016-2020'

Bosætningsstrategi 'Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune 2016-2020'

Kommuneplanstrategi 2016 kan ses her

Strategien har fokus på fire centrale områder, som byrådet mener er vigtige i forhold til den fysiske udvikling af kommunen:

  • Fyn samarbejder - Vi skal samarbejde bredt og på tværs af kommunegrænserne med alle relevante parter. 
  • “Nyborg  - Danmarks Riges Hjerte”. Slotsprojektet er det lokale fyrtårn, der sætter den overordnede ramme for den fysiske udvikling i kommunen.
  • Nyborg by skal sættes i fokus ud fra en erkendelse af, at vækst og udvikling i hele kommunen kræver, at Nyborg by fastholdes og videreudvikles som den naturlige hovedby på Østfyn.
  • Vi skal sørge for, at vores to lokalcentre, landsbyer og landområder fortsat er attraktive for bosætning og ramme for et aktivt friluftsliv.

Med Kommuneplanstrategi 2016 har byrådet sat en retning for den fysiske planlægning, der skal understøtte den ønskede udvikling i samspil med kommunens øvrige strategier, politikker og handleplaner.

 

Sidst opdateret 06. februar 2019