Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017

Kommuneplantillæg nr. 26 - Boligbebyggelse ved Aldershvilevej, Rødby m.m.

Kommuneplantillæg nr. 24 - boliger og park ved Banegårdsalléen i Nyborg

Kommuneplantillæg nr. 23 - Bypark ved Færgevej i Nyborg

Kommuneplantillæg nr. 22 - Mindre boliger ved Knudshoved 57-59 i Nyborg

Kommuneplantillæg nr. 21 - Dyrehave Mølle

Kommuneplantillæg nr. 19 - Hovedgaden i Ørbæk

Kommuneplantillæg nr. 17 - Kissendrup Maskinservice

Kommuneplantillæg nr. 16 - Udvidelse af bykernen i Nyborg  

Kommuneplantillæg nr. 15 - Lagerhaller på Lindholm Havn 

Kommuneplantillæg nr. 14 - Boligbebyggelse ved Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m. 

Kommuneplantillæg nr. 13 - Pylon ved Storebæltsvej i Nyborg 

Kommuneplantillæg nr. 12 - Boligbebyggelse ved 'Strandhøjen', Skaboeshusevej i Nyborg

Kommuneplantillæg nr. 11.1 - Grønt Danmarkskort

Kommuneplantillæg nr. 10 - Detailhandel i Nyborg Kommune, herunder aflastningsområde Storebæltsvej 10

Kommuneplantillæg nr. 9 - Tæt-lav bebyggelse på Vestergaard, Ullerslev

Kommuneplantillæg nr. 8 - "Campushaven", Sylleskovvej

Kommuneplantillæg nr. 7 - Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur

Kommuneplantillæg nr. 6 - Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder

Kommuneplantillæg nr. 5 - Justering af bebyggelsesmuligheder i en række sommerhusområder

Kommuneplantillæg nr. 4 - Højlager ved Danrice i Ørbæk

Kommuneplantillæg nr. 3 - Boliger ved Ingolfsgade

Kommuneplantillæg nr. 2 - Udvidelse af Nyborg Heldagsskole i Skellerup

Kommuneplantillæg nr. 1 - Offentlige formål på Slotsholmen

Sidst opdateret 11. maj 2021