Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017

Kommuneplantillæg nr. 8 - "Campushaven", Sylleskovvej

Kommuneplantillæg nr. 7 - Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur

Kommuneplantillæg nr. 6 - Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder

Kommuneplantillæg nr. 5 - Justering af bebyggelsesmuligheder i en række sommerhusområder

Kommuneplantillæg nr. 4 - Højlager ved Danrice i Ørbæk

Kommuneplantillæg nr. 3 - Boliger ved Ingolfsgade

Kommuneplantillæg nr. 2 - Udvidelse af Nyborg Heldagsskole i Skellerup

Kommuneplantillæg nr. 1 - Offentlige formål på Slotsholmen

Sidst opdateret 03. maj 2019