Landsbyer i Nyborg Kommune

Det er et mål i kommuneplanen, at der skal udarbejdes udviklingsplaner for de 9 byzonelandsbyer og for de mindre landsbyer i landzonen, hvor der en aktiv medvirken fra borgerne.

Som tiden går, har de eksisterende landsbyplaner også brug for en opdatering, og det forventes, at det fortsat vil være et ønske efter vedtagelsen af den nye kommuneplan 2017. 

En samlet workshop, hvor alle opstarter landsbyplaner samtidigt, kan være en måde at muliggøre udbredelse af udviklingsplaner i de fleste landsbyer samtidigt. Ideen blev italesat første gang i efteråret 2016 i forbindelse med kommuneplanstrategimøde for landsbyerne.

Workshoppen vil være et bærende element i en proces mod udviklingsplaner for landsbyerne. En proces, hvor Nyborg Kommune understøtter og sætter rammerne, og landsbyboerne leverer indholdet.  

Læs mere om udarbejdelse af udviklingsplaner for alle interesserede landsbyer her

Sidst opdateret 18. februar 2021