Svindinge, Langå, Kullerup, Kogsbølle, Frørup og Vindinge- Rosilde- Lamdrup

Offentlig bekendtgørelse af udviklingsplaner for landsbyerne Svindinge, Langå, Kullerup, Kogsbølle, Frørup og Vindinge- Rosilde- Lamdrup.

Byrådet har 25. juni 2019 vedtaget udviklingsplaner for landsbyerne Svindinge, Langå, Kullerup, Kogsbølle, Frørup og Vindinge- Rosilde- Lamdrup endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 2 juli 2019.

Planerne kan ses nedenfor:

Udviklingsplan for Svindinge

Udviklingsplan for Langå

Udviklingsplan for Kullerup

Udviklingsplan for Kogsbølle

Udviklingsplan for Frørup

Udviklingsplan for Vindinge- Rosilde- Lamdrup

Planernes indhold

Udviklingsplan er et udtryk for borgernes visioner og ønsker for landsbyen. Udviklingsplanen fortæller om den pågældende landsby som den er i dag, men fortæller også, hvad beboere ønsker sig for landsbyen fremover, så den kan blive ved med at udvikle sig og være et godt sted at bo.

Udviklingsplanen er borgernes plan, og den kan bruges som et udgangspunkt for Landsbyrådets eget arbejde, men den kan også bruges til at fortælle udadtil om landsbyens planer og ønsker.

Planens indhold er udarbejdet af Landsbyrådet og flere andre borgere på baggrund af et borgermøde i forsamlingshuset og opfølgende gruppearbejde.

Arbejdet har til dels været faciliteter af Nyborg Kommune, der igangsatte en indsats for udviklingsplaner for kommunens landsbyer.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 4 indsigelser. Henholdsvis til udviklingsplanerne for Frørup og for Vindinge- Rosilde- Lamdrup. Ændringerne omfatter:

For Frørup

  • Ønskede stiforbindelser er ikke længere angivet med en konkret placering på kortbilaget. Derudover er der redegjort for at udlæg af nye stier skal ske i tæt samarbejde mellem landsbyråd, Nyborg Kommune og Lodsejer.

For Vindinge- Rosilde- Lamdrup

  • Der er tilføjet at ønskede placeringer til stier kun kan ske i tæt dialog med lodsejer, og på lodsejers primisser.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Sidst opdateret 18. februar 2021