Lokalplaner

I lokalplanen kan du se, hvad der er af bestemmelser og planer for dit lokalområde.

Før større byggerier og anlægsarbejder skal der altid laves lokalplaner. En lokalplan kan omfatte alt fra et nyt boligområde eller erhvervsområde til benyttelsen af en enkelt ejendom. Lokalplaner kan blandt andet indeholde bestemmelser om bygningers placering, udformning, vejadgang og friarealers udformning. En lokalplan er et juridisk bindende dokument.

Klik på kortet nedenfor for at se hvilke lokalplaner der er tilknyttet dit område.

Oversigtskort over lokalplanområder i Nyborg Kommune

Se lokalplaner i planområde 2 Se lokalplaner for planområde 1 Se lokalplaner for planområde 3

Sidst opdateret 06. februar 2019