Nyborg Kommunes mastepolitik

Fælleskommunale retningslinjer for masteopstilling i Byregion Fyn.

Retningslinjerne har til formål at lette sagsgangen og at minimere antallet af master, samtidig med at borgernes krav til optimal mobildækning sikres.

Et udgangspunkt for denne mastepolitik er, at master og antenner ikke skal tiltrække sig for meget opmærksomhed i bybilledet og i det åbne land, og at der tages hensyn til de enkelte byområders arkitektoniske karakteristika og landskabernes sårbarhed overfor tekniske anlæg.

Udformningen af den enkelte antenne og mast bør tænkes sammen med de umiddelbare omgivelser. Det handler således om, at der allerede i ansøgningen tages hensyn til helheder i byen og i det åbne land set i forhold til helt konkrete placering.

Læs Fælleskommunale retningslinjer for masteopstilling i Byregion Fyn her


Sidst opdateret 18. februar 2021