Offentliggørelse af Planstrategi 2019

Hvad er den gode by eller det gode lokalområde? Hvilket lokalområde vil du gerne have? Nyborg Byråd sender nu deres bud på kommunens udvikling til debat.

Forslag til Planstrategi 2019 beskriver, hvordan byrådet i Nyborg ser, at Nyborg Kommune skal udvikle sig frem mod 2030. 

Planen sætter rammen for, hvordan Nyborg Kommune i de kommende år vil revidere kommuneplanen, der beskriver kommunens planlægningen inden for en række temaer såsom natur, byudvikling, trafik og miljøbeskyttelse. 

Du kan læse planstrategien her

Planen tager afsæt i en vision om en bæredygtig udvikling af Nyborg Kommune med udgangspunkt i FN’s Verdensmål, og at udviklingen skal basere sig på forpligtende fællesskaber, hvor kommunen understøtter borgere og virksomheders muligheder for at udfolde deres potentiale.

Planen udfoldes derudover inden for en række temaer: Fyn samarbejder, Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, Landsbyer og landdistrikter og Natur og friluftsliv. 

Deltag i dialogen – åbent hus om planforslaget

Der afholdes tre åbent hus arrangementer, hvor interesserede vil kunne komme i dialog med politikere og fagfolk om planforslaget og de enkelte lokalsamfund. 

Nyborg Bibliotek - torsdag 24. oktober, kl. 19-21.

Ullerslev Bibliotek - onsdag 30. oktober, kl. 19-21.

Ørbæk Bibliotek - torsdag 7. november, kl. 19-21.

Formatet betyder, at der ikke vil være oplæg eller indslag, men at du i tidsrummet kan kigge forbi til en kort eller længere snak, eller blot for at se en række plancher om planforslaget. 

Tilmelding er derfor heller ikke nødvendig.

Plancheudstillinger om planforslaget vil også kunne ses på bibliotekerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk samt ved borgerservice i Nyborg i hele perioden 1. oktober til 26. november 2019 (dog først fra 14. oktober på Nyborg Bibliotek). 

Kom med dine forslag

Nyborg Byråd har 17. september 2019 godkendt forslag til Planstrategi 2019 til høring i perioden 1. oktober til 26. november 2019. Du kan sende bemærkninger til planen via e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg, att. Teknik- og Miljøafdelingen. Bemærkninger skal være os i hænde senest 26. november 2019. 

Miljøvurdering

Planstrategi 2019 sætter rammerne for fremtidens udvikling i kommunen. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der beskriver planens sandsynlige, væsentlige miljøpåvirkninger. 

Du kan læse miljørapporten her

Byrådet har besluttet, at større planer og projekter skal vurderes i forhold til deres påvirkning på opfyldelsen af en række af FN’s Verdensmål. Denne vurdering præsenteres via en verdensmålsrosette, hvor effekten på opfyldelsen af en række verdensmål er præsenteret.

Du kan se vurderingen her

Læs mere

Du kan læse Planstrategi 2016 her 

Du kan læse Kommuneplan 2017 her 

Du kan læse mere om, hvad en planstrategi er her

Sidst opdateret 27. september 2019