Projekter i Ullerslev

Hvilke projekter er i gang i Ullerslev?

Siden 2015 har Nyborg Byråd øremærket en årlig pulje til byudvikling og byggemodning på 5 mio. kr. til centerbyerne Ullerslev og Ørbæk. Det er Byrådets ønske, at pengene skal anvendes til projekter, som borgerne har været med til at udvikle og udvælge.

I starten af 2016 tog man hul på en proces under overskriften ”Helhedsplan Ullerslev”, og i et samarbejde mellem lokalrådet Udvikling Ullerslev, flere arbejdsgrupper, borgere og kommunen er der blevet skabt en mængde forskellige projekter.

I 2021 fortsætter arbejdet med en helhedsplan for Ullerslev. Guidet af BARK Rådgivning, som er specialiseret i strategisk udvikling af steder, skal interesserede borgere i Ullerslev igen på banen og bidrage med gode ideer, ønsker og viden om byen.     

Hvis du har spørgsmål til det kommende arbejde med helhedsplanen eller til projekter i Ullerslev, så er du velkommen til at kontakte planlægger, Bitten Jakobsen: bitj@nyborg.dk. Nedenfor kan du læse om nogle af de igangværende og afsluttede projekter i Ullerslev. 

Igangværende projekter

Planer for nye udstykninger

I kommuneplanen er de kommende arealer til nye byggegrunde udlagt i forlængelse af den eksisterende by, langs Kertemindevej. Der pågår lokalplanlægning for området øst for Kertemindevej.  

Ullerslev-Centeret

Det har længe været en udfordring, at få lokalerne i Ullerslev-Centret udlejet. Ullerslev-Centret er privat ejet, og ændringer kræver interesserede investorer og samarbejde mellem disse, nuværende ejere og kommune. Kommunen har sagt god for at udarbejde en ny lokalplan for området, der muliggør en anvendelse til boliger. En sådan ændring vil skulle tage hensyn til det eksisterende erhverv. Tidspunktet for påbegyndelse af arbejdet afhænger af interesse fra ejere og nye investorer.

Afsluttede projekter i perioden 2015-2021 

Forskønnelse af området foran Ullerslev Kultur- og Idrætscenter (UKI) og Vibeskolen

Der er udført en forskønnelse af området foran UKI og Vibeskolen, der inkluderer et nyt ankomstområde med flere parkeringspladser og en ny skolegård med nye legeredskaber og skaterbane. 

Udbygning af motionscenter 

Motionscenteret i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter er udvidet og genindrettet. 

Langsigtet plan for udvikling af Ullerslev Kultur- og Idrætscenter (UKI)

Der er udarbejdet en plan for det samlede UKI, der tager stilling til indendørsarealerne, mulige fremtidige anvendelsesmuligheder og potentielle udbygninger.
Planen er lavet med det lange perspektiv for øje, således at beslutninger om fremtidige ændringer kan foretages på et sammenhængende og velovervejet grundlag.

Kunstgræsbane

Der er etableret en kunstgræsbane på fodboldbanen ud mod Skolevej. 

Belysning i Bondemosen

Der er udført belysning på offentlige arealer langs stien i Bondemosen.  

Belysning af Kirsebærhaven – Fasanvej

Der er udført belysning på strækningen mellem Kirsebærhaven og Fasanvej. 

Sti ved Kirsebærhaven

Det er nu muligt at gå hele vejen rundt om søen ved Kirsebærhaven. Stien går gennem en mindre skovbevoksning. 

Trim Trail Ullerslev

Ideen om en løbebane med træningsredskaber udsprang i arbejdsgruppen for stier og grønne områder. Dét, der startede som en simpel redskabsbane, er blevet til en fitnessrute og en samarbejdsaftale med Kompan, hvor Ullerslev fungerer som testcenter, og hvor det er idéen, at komponenterne skal udskiftes i takt med at KOMPAN udvikler nye elementer.  

 

Sidst opdateret 07. april 2021