Digitale informationsstandere

Nyborg Kommune har 2 store digitale infoskærme opstillet på Dyrehavevej og Storebæltsvej, og 3 mindre skærme ved indfaldsvejen til Ullerslev, ved Ørbæk Midtpunkt og ved Nyborg Station.

Infoskærmene skal være med til at profilere Nyborg Kommune via kultur- og sportsbegivenheder, kommunale kampagner og events, der foregår i Nyborg Kommune.

Grafikken til infoskærmene skal have et layout, der følger Nyborg Kommunes retningslinjer, så der ikke bliver problemer bl.a. i forhold til trafiksikkerhed og ikke mindst læsevenligheden.

Generelle retningslinjer for grafikken

 • Spots på infoskærmene skal profilere Nyborg Kommune, kommunale kampagner og kultur-, musik- og sportsbegivenheder, herunder kommercielle musik-, kunst- og kulturarrangementer og events, der foregår i Nyborg Kommune. Ved markedsføring af kommercielle musik-, kunst- og kulturarrangementer og events skal der fokuseres på det kulturelle aspekt i arrangementet.
 • Arrangementer, der er nævnt på kommunens hjemmeside, kan også markedsføres på infoskærmene. Disse arrangementer vil blive vist oftere end andre arrangementer.
 • Der må ikke bruges levende billeder eller bevægelige dele (video, flash, m.m.) i grafikken.
 • Grafikken må ikke indeholde stødende billeder eller tekst.
 • Der må ikke være religiøse eller politiske budskaber på grafikken.
 • Logoer fra sponsorer må figurere i bunden af grafikken svarende til 1080x210 pixels.
 • Grafikken må ikke indeholde farver eller dele, der kan forveksles eller har lighed med Færdselsstyrelsens skilte, signalanlæg og afmærkninger, eller i øvrigt kan virke vildledende eller være til ulempe for trafikken.
 • Spots må ikke have baggrund i kraftige eller skrigende farver fx hvid, gul eller lys grøn.

Hvem har mulighed for at få grafik på?

Folkeoplysende godkendte foreninger

Foreninger og klubber, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, har, hvis der er plads til det, mulighed for 1 spot om året. Dette spot kan evt. bruges til et åbent hus arrangement eller et andet arrangement, hvor foreningen eller klubben ønsker at profilere sig.

Centerbyerne

Ullerslev og Ørbæks lokalråd har mulighed for lokale visninger til fx fællesspisninger og lignende efter aftale.

Sportsforeninger og – klubber

Til sportsforeninger og –klubber, der spiller på divisionsniveau eller svarende hertil, har, hvis der er plads til det, mulighed for plads på informationsstanderne til alle kampe, der foregår på hjemmebane.

Foredrag

Arrangerer du et foredrag med et kendt ansigt, tilbyder vi også plads på informationsstanderne. Definitionen af det kendte ansigt er, at foredragsholderen skal være kendt fra landsdækkende medier. Som eksempel kan nævnes Søren Ryge, Chris McDonald eller lignende personer.

Forbehold

Nyborg Kommune forbeholder sig retten til at fravælge arrangementer, vi vurderer, der ikke skal være på informationsstanderne.

Nyborg Kommune forbeholder sig retten til at kræve ændringer i grafikken, såfremt at vi vurderer, at det er modstridende i forhold til vores retningslinjer. Nyborg Kommune kan ved specielle arrangementer afvige fra vores retningslinjer.

Omkring grafikken

Grafikken skal leveres som JPEG fil i RGB farve (8 eller 16 Bit) minimum 10 dage før forventet visning. 

Grafikken leveres med en opløsning, svarende til de respektive skærme:

Nyborg Banegård

(b) 1080 x (h) 1920 px

Nyborg Dyrehavevej og Storebæltsvej

(b) 1200 x (h) 1920 px

Ullerslev og Ørbæk

(b) 1600 x (h) 1920 px

Hvert enkelt spot vises i 60 sekunder ad gangen. Dette er inkl. udtoning af overgang til næste spot. Der garanteres en visningsperiode på minimum 1 uge op til det pågældende arrangement.

Dyrehavevej slukker om aftenen. De øvrige skærme kører hele døgnet.

Anbefalinger til de gode spots

 • Brug mørk/sort baggrund på grafikken. Helt hvid baggrund eller baggrund med kraftige eller skrigende farver må ikke bruges.
 • Brug lys tekst på den mørke baggrund. Vi fraråder, at der bliver brugt en helt hvid farve (RGB 255,255,255). Brug i stedet lys grå (RGB 191,217,230).
 • Undgå brug af grafik og billeder med mange detaljer.
 • Brug enkle, tydelige og store skrifttyper.
 • Brug korte budskaber. 3-4 linjer som fx overskrift, tid og sted og hjemmesideadresse er at foretrække. 

Betaling

Der opkræves ikke betaling for visning. Vi henstiller i stedet til, at annoncørerne anvender de nødvendige midler til at få udarbejdet et professionelt layout fx ved at få en grafiker til at lave grafikken for jer.

Korrektur

Betaler du en grafiker for at få rettet dit spot til, og er du i tvivl, om grafikken er korrekt, så er det en god ide at sende det til os først. Så kan vi fortælle dig, hvordan vi gerne vil have det fremstår, og du sparer en masse korrespondance med tilretning.

For yderligere oplysninger

Kontakt Sussie Baassel Holdt, Sekretariatet, tlf. 6333 7766 eller på e-mail: sbhc@nyborg.dk

Sidst opdateret 07. oktober 2020