Kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet

I perioden 2007 – 2013 var alle kommuner omfattet af kvalitetsstyringsloven.

Lovens formål var at medvirke til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet. Formålet var også at medvirke til at sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Loven blev afskaffet 21. maj 2013.

Nyborg Kommune ønsker at bevare borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen, ligesom kommunen fortsat vil styrke den faglige kvalitet, ensartethed og effektivitet i opgavevaretagelsen. Vi har derfor valgt at bibeholde kvalitetsstyringssystemet.

Kvalitetsstyringssystemet består af: 

  1. Politik og mål, der gennemgås og evt. revideres årligt 
  2. Tværgående procedurer, som bl.a. omfatter håndtering af dokumenter og styring af kompetencer
  3. 3. Sagsbehandlingsprocedurer, der er beskrivelser af fremgangsmåderne ved sagsbehandling indenfor fagområderne (natur, industri, drikkevand, spildevand, vandløb, landbrug m.m.)

Vores kvalitetspolitik og -mål på natur- og miljøområdet fremgår her 

Sidst opdateret 07. marts 2021