Miljøvenlig transport i Nyborg

Nyborg Kommune og NFS tager endnu et skridt i en grønnere retning ved at gøre miljøvenlig transport mere udbredt og synlig i gadebilledet.

Kommunen og NFS har nemlig købt fem elbiler med støtte fra Energi-styrelsen, så de sammen med andre kommuner og forsyningsselskaber kan undersøge, om elbilerne er modne til den daglige transport - også på det offentlige område.

Indkøbet af elbilerne skal i første omgang klarlægge, om de kan dække de forskellige personalegruppers daglige transportbehov lige så godt som almindelige biler. Der er derfor lagt vægt på, at forskellige personalegrupper tester bilerne til forskellige formål. Erfaringerne skal bruges til at vurdere, om kommunen og NFS i fremtiden kan udskifte en større del af vognparken med elbiler, eller om de skal afvente en yderligere ”modning” af bilen.

NFS og Nyborg Kommune modtog de fem elbiler (Fiat/Micro-Vett Fio-rino) i slutningen af september 2010 fra leverandøren Elbil Danmark. De tre elbiler til kommunen er combi versioner, som hjemmeplejen og intern service i øjeblikket tester. De to øvrige elbiler er van versioner, som forsyningsselskabet (Nyborg Forsyning og Service) tester.

NFS har gode erfaringer med elbiler og har tidligere haft to af slagsen. De to nye elbiler ved NFS er indrettet som servicevogne.

Høj komfort og stilhed

De fem biler fra Fiat er fra fabrikken ombygget til elbiler. Komforten er der derfor ikke rørt ved. Generelt har bilerne gjort et positivt indtryk overfor brugerne. Især fremhæver de den gode komfort, at bilerne er nemme at bruge, at de er kvikke i trafikken og har gode ind- og ud-stigningsforhold.

Elbilen er meget stille under kørsel, og det betyder, at chaufføren skal være ekstra opmærksom på fodgængere og cyklister, fordi de ikke kan høre, når bilen kommer kørende.

Kommunen og NFS forventer, at projektet viser, at transporten med elbilerne er miljøvenlig i forhold til alternativerne, men at der også er en god driftsøkonomi i forhold til kommunens og NFS’ øvrige biler.

Problemer

Fra vi fik elbilerne fra Elbil Danmark A/S i slutningen af september 2010 til midt i november 2010, har vi registreret følgende problemer:

  • Begge van versioner havde utætte benzintanke og er blevet skiftet på garantien. De nye tanke er også utætte. Tanken er på ca. 6 liter og anvendes til benzinfyret. Van versionerne tankes via stander. Combi versionerne tankes via dunke og er ikke konstateret utætte. Vi ved dog ikke, om disse tanke lider af samme fejl, og om tankfejlen eventuelt skyldes arten af tankning.
  • Den ene af combi versionerne kørte kun sporadisk i de første uger. Der kunne ikke lades på bilen, hvilket efterfølgende viste sig at være en elektronisk fejl i styringen. Den samme bil har fortsat problemer med opstartprocessen, som ofte skal genta-ges, før bilen kører.
  • Det tog flere uger at få rettet ovennævnte problemer, hvilket er et uholdbart serviceniveau fra leverandøren.
  • Vi er lidt betænkelige ved det system, der sætter ladekabelet på, når vinteren kommer med frost og sne. Van bilerne holder i garage, men combi bilerne bliver ladet udendørs, hvilket har medført problemer.
  • I glatfører (is og sne) oplever føreren af elbilerne, at bilen slukker, når de drivene hjul laver hjulspind. Bilen slukker sandsynligvis pga. en sikkerhedsbarriere i bilens elektronik. Bilen kan derefter kun kører igen, når bilens tændingsnøgle drejes til ”sluk” og til ”tænd”, og når bilen har lavet opstartstjek. Dette virker som et stressmoment specielt i et lyskryds, idet der går flere sekunder, før bilen kan køre igen.
  • Combi versionerne holder udendørs, og når det er frost, virker det som om, benzinfyret er underdimensioneret, idet det tager lang tid at afrime ruderne og opvarme kabinen. Det er også en mangel, at benzinfyret ikke kan indstilles til at opvarme bilen før brug.
  • Aktionsradius og maksimal hastighed på combi bilerne lader til at være lavere end lovet. Det skal vi have undersøgt nøjere. Aktionsradius og maksimal hastighed på van bilerne opfylder tilsyneladende det lovede, selv om de er lastet til maksimal vægt.

Fakta

Elbilerne: Fiat/Micro-Vett Fiorino Combi og Van
Forsøgsperiode: oktober 2010 til december 2013

Combi versionen er med mellem batteripakken og 230 V lader.
Van versionen er med den store batteripakke og 400 V lader, hvilket bevirker en betydelig hurtigere opladning.
230 V laderen til combien er valgt for at sikrer, at disse elbiler kan op-lades over alt, hvor der er strømstik.

For yderligere oplysninger kontakt

Per Jürgensen, Nyborg Kommune, tlf. 6333 7154, e-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere om Energistyrelsens forsøgsordningen for elbiler på www.ens.dk

Sidst opdateret 06. november 2014