Fredede og bevaringsværdige bygninger

I kommuneplanen er optaget bestemmelser om at sikre bygninger med bevaringsværdi 1 – 4.

Der må som hovedregel ikke opsættes solcelleanlæg på fredede bygninger og det kan kun ske med en tilladelse fra Kulturstyrelsen.

Som udgangspunkt må der heller ikke opsættes solcelleanlæg på bygninger med høj bevaringsværdi.

Tilladelse til opsætning på bygninger med middel eller lav bevaringsværdi vurderes konkret ud fra om de indgår i en bevaringsværdig sammenhæng og der tages stilling til om opsætning evt. kan ske på sekundære bygninger, bagsider m.m.

Registrering af bevaringsværdige bygninger kan ses på www.kulturarv.dk/fbb

Sidst opdateret 06. november 2014