Lokalplaner/byplanvedtægter

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan/byplanvedtægt, skal du undersøge, om der kan være bestemmelser i forbindelse med opsætning af solcelleanlæg.

Det kan være bestemmelser vedrørende tagmateriale, f.eks. at "tage må kun dækkes med røde vingetegl" eller "at der ikke må være blanke og reflekterende materiale på tage", og der ikke er beskrevet noget specifikt for solceller.

Her skal der søges om dispensation fra lokalplanen, og kommunen vil foretage en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning.

Der opkræves gebyr iht. kommunens takstblad for meddelelse af dispensation.

Sidst opdateret 06. november 2014