Opsætning af mindre solcelle / solfanger anlæg på tag, hvor det placeres plant med tagfladen

Ved et mindre solcelleanlæg forstås et anlæg, der producerer strøm (max. 6 kW) til en husstand, svarende til ca. 30-40 m².

Såfremt solcelleanlægget ikke påvirker bebyggelsens konstruktive forhold eller højde- og afstandsforhold i nævneværdig grad, skal der ikke søges om byggetilladelse.

Ejer er forpligtiget og bærer selv ansvaret for at solcelleanlægget ikke påvirker bebyggelsens konstruktive forhold eller højde- og afstandsforhold i nævneværdig grad, at anlægget overholder gældende bygningsreglement, lokalplan m.m.

Tilfælde, hvor anlægget vurderes at have en væsentlig påvirkning af højde og afstandsforhold, er f.eks. når anlægget placeres på en bygning, der ligger tættere på skel end 2,5 m, det vil kræve en byggetilladelse.

Det skal sikres, at anlægget ikke er til gene for omkringboende, ved ikke at være reflekterende og at anlægget placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer.

Sidst opdateret 06. november 2014