Opsætning af mindre solcelle/solfanger på terræn

Anlæg på terræn over 10 m2 kræver anmeldelse/byggetilladelse inden opsætning. Der kan i en lokalplan være fastsat bestemmelser, som har betydning for muligheden for at etablere solceller på terræn.

Såfremt ejendommen er beliggende i landzone,  kræves også en landzonetilladelse.

Det vurderes i det enkelte tilfælde, om anlægget påvirker højde- og afstandsforhold væsentligt.

Sidst opdateret 06. november 2014