Skal der søges om tilladelse?

I nogle tilfælde vil du kunne opsætte mindre solcelle- og solfangeranlæg helt uden tilladelse.

I andre tilfælde vil det kræve en byggetilladelse, landzonetilladelse, dispensation fra lokalplan eller en vurdering af om andre regler er overholdt.

Såfremt der skal udstedes byggetilladelse eller meddeles dispensation pålægges mindstegebyr i henhold til gebyrbestemmelserne.

Du skal sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med det gældende bygningsreglement, lokalplaner, tinglyste deklarationer, bevaringsværdige bygninger og miljøer eller andre registreringer på eller omkring ejendommen f.eks. om der er pålagt beskyttelseslinjer jf. Naturbeskyttelsesloven.

Opslag kan foretages på www.grundkortfyn.dk

Undersøg disse forhold, er du i tvivl så kontakt Teknik- og Miljøafdelingen på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller tlf. 6333 7000.

Sidst opdateret 19. januar 2017