Udskiftning af oliefyr og naturgasfyr

Opvarmning af bygninger med oliefyr eller naturgasfyr, udgør en væsentlig del Danmarks udledning af CO2.

Nyborg Kommune er derfor enig i, at oliefyr og naturgasfyr bør erstattes af varmekilder, der har en betydelig lavere CO2-udledning, som f.eks. varmepumper.

Kommunen afholdte 19. januar 2021 et digital borgermøde om udskiftning oliefyr. På mødet gennemgik Energitjenesten om overvejelser i forbindelse med udskiftning af oliefyret, om  tilskudsordningen og om energirenovering af boligen.

Det digitale borgermøde kan genses her

En ansøgning om tilskud til energirenovering af boligen skal sendes Energistyrelsen. Hvordan man forbereder sin ansøgning, kan læses på Sparenergi.dk.

sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud 

Bemærk at boliger beliggende i fjernvarmeområder, ikke kan få tilskud fra Energistyrelsen til udskiftning af oliefyret eller af naturgasfyr. Der kan dog fås tilskud til øvrige energirenoveringer af boligen.

Tilskud til boligforbedringer der sparer energi, kan søges igen fra onsdag 7. april 2021 kl. 10.

Læs mere om bygningspuljen her 

Fra 7. april 2021 bliver det også muligt at få tilskud til at blive koblet fra gassystemet (gasnettet).

Læs mere om tilskuddet her

Sidst opdateret 24. marts 2021