Varmeforsyning

Kommunen skal godkende forslag til projekter for kollektiv varmeforsyning af områder, hvor der ønskes anvendt fjernvarme eller naturgas som varmeforsyning til bygninger.

Når kommunen har meddelt godkendelse af et projekt, kan det påklages af berørte parter.

Ved vurdering af et projektforslag skal der som minimum udarbejdes screening i henhold til VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) og i henhold til Miljøvurdering af planer. Resultatet af screeningerne kan påklages af alle.

Sidst opdateret 06. november 2014