Forurenet jord

Her finder du oplysninger om jord og jordforurening,områdeklassificering og anmeldelse af jord.

Jordforurening reguleres efter bekendtgørelse af lov om forurenet jord, der trådte i kraft den 22. mats 2007. Det overordnede formål med loven er at beskytte drikkevandsressourcer og mennesker mod forurenet jord.

Nyborg Kommune er ifølge jordforureningsloven myndighed på flere områder. Kommunen skal give Region Syddanmark oplysninger om jordforureninger og har i visse situationer mulighed for at give påbud om undersøgelser og oprydning af jordforureninger. Kommunen skal desuden anvise flytning af forurenet jord, samt give tilladelse, hvis der skal ske gravearbejde eller ændret anvendelse på kortlagte ejendomme.

Den 1. januar 2008 trådte reglerne om områdeklassificering jf. § 50a i Lov om forurenet jord i kraft.

Reglerne medfører, at byzonen pr. 1. januar 2008 klassificeres som et område, der som udgangspunkt er lettere forurenet. Kommunen har gennem udarbejdelse af kommunale regulativer reduceret det klassificerede område inden for byzonen, henholdsvis inddraget områder uden for byzonen i det klassificerede område.

Anmeld jordflytning

Sidst opdateret 28. februar 2019