Kortlagte grunde V1 og V2

Her kan du finde information om kortlægning i henhold til jordforureningsloven.

Du kan også finde oplysninger om, hvilke niveauer jorden kortlægges efter.

Hvornår bliver en grund kortlagt som forurenet?

Regionerne skal kortlægge forureninger efter lov om forurenet jord. I Nyborg er det Region Syddanmark, der kortlægger. Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening og ud fra undersøgelser.

Hvor kan du se om grunden er kortlagt?

Region Syddanmark fører forurenede grunde ind i et offentligt register.
På regionens hjemmeside under jordforurening kan du se om grunden er kortlagt. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægger de forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

Klik ind på www.regionsyddanmark.dk for flere oplysninger

V1: Grunden kan være forurenet

Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden.

Ved man f.eks., at der har ligget et garveri, så kortlægger regionen grunden på V1. Erfaringen viser nemlig, at der ofte er forurening på gamle garverigrunde. Det gælder også for autoværksteder, renserier, metalstøberier, gasværker m.fl.

Region Syddanmark skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1. Gennemgang af forskellige arkiver er nok.

Oplysningerne behøver ikke kun at gælde det areal, der kortlægges. F.eks. kan oplysning om, at der på naboarealet har ligget en virksomhed, der har forurenet ud over sit eget skel, også medføre en kortlægning på V1.

V2: Grunden er med sikkerhed forurenet

Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø.

For at kortlægge på V2 skal Region Syddanmark have langt mere viden. Det kan være analyser af jorden eller viden om, at der engang er sket et uheld.

Pligter for ejer af et kortlagt areal

Du kan som regel bruge din grund som hidtil, selv om den er kortlagt. Du kan dog få påbud om mindre tiltag for at undgå kontakt med forureningen. Det kan f.eks. være, at du skal vedligeholde en belægning, eller at du ikke må dyrke grønsager.

Som ejer skal du underrette brugere og lejere om forureningen.

Er din grund kortlagt, skal du i mange tilfælde have tilladelse hos kommunen, inden du ændrer anvendelse. Det skal du også, hvis du vil bygge eller grave.

Flytning af jord
Skal du flytte forurenet jord eller jord fra et kortlagt areal, skal du anmelde det til kommunen. Du skal anmelde, inden du begynder at grave.

Jorden er ikke nødvendigvis ren. Selv om din grund ikke er kortlagt, så kan den alligevel godt være forurenet. Det kan f.eks. skyldes en gammel, utæt olietank, som ingen kan huske. Nyere undersøgelser har også vist, at byjord og jord langs veje ofte er forurenet af osen fra trafik og skorstene og af opfyld fra århundreders brug. Du kan kun vide, om den er forurenet, hvis det er undersøgt godt nok.

Hos Region Syddanmark kan du spørge, om de har viden om din grund, som endnu ikke er vurderet. Du kan også kontakte regionen på tlf. 7663 1917.

Klik ind på www.regionsyddanmark.dk for flere oplysninger

Opdager du en forurening, har du pligt til at kontakte kommunen. Opdager du den under et gravearbejde, skal du stoppe arbejdet. Du kan først arbejde videre, når regionen har besluttet om grunden skal kortlægges.

Anmeld jordflytning

Sidst opdateret 04. marts 2019