Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er en områdeklassificering?

Områdeklassificering betyder, at der i stedet for kortlægning af de lettere forurenede grunde, sker der en områdeklassificering. Grunde og arealer i byerne bliver klassificeret som værende lettere forurenet. Som udgangspunkt skal alle arealer og grunde områdeklassificeres. Landets kommuner kan løbende vælge at inddrage eller udtage større sammenhængende områder af områdeklassificeringen og vælge at differentiere klassificeringen. Områdeklassificeringen trådte i kraft pr. 1. januar 2008. 

Læs mere om områdeklassificeringen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvad betyder differentieret områdeklassificering?

I Nyborg Kommune vælger vi at skelne mellem forskellige boligområder, så områdeklassificeringen bliver mere præcis. Det betyder, at nye boligområder, hvor man ikke regner med at finde forurening, bliver undtaget fra klassificeringen.

Hvis jorden er lettere forurenet, skal den så ikke fjernes?

Lettere forurenet jord er ikke så forurenet, at det umiddelbart er sundhedsfarligt, og derfor skal fjernes. Hvis du vil fjerne jorden, så husk, at du skal melde det til kommunen.

Læs Miljøstyrelsens pjece med gode råd

Kan jeg godt spise frugt og grønt fra min have som er lettere forurenet?

Ja, hvis din jord er klassificeret som værende lettere forurenet, er det ikke sundhedsskadeligt, hvis du:

 • Dækker den bare jord i bedene og rundt om buske med barkflis eller andet
 • Vasker og rengør frugt og grønt
 • Skræller kartofler og andre rodfrugter 
 • Dyrk ikke jordbær og krydderurter i lettere forurenet jord.

Læs Miljøstyrelsens pjece med gode råd

Må børn godt lege i haven, hvis jorden er lettere forurenet?

Ja, det må de godt, men du bør beskytte små børn, der kan finde på at komme ting i munden. Derfor bør du:

 • Vaske hænder, inden I spiser, og når de har leget ude
 • Sørge for, at børnenes negle er korte
 • Bruge forskellige sko ude og inde
 • Sørge for at sandkassen har fast bund, så de ikke graver ned i jorden
 • Lægge underlag under gynger og andre legeredskaber
 • Ikke bruge garderoben som legeplads
 • Gøre rent.

Læs Miljøstyrelsens pjece med gode råd

Må jeg godt køre jord fra områder, som er klassificeret som værende lettere forurenet, på genbrugsstationen?

Hvis jorden er klassificeret som værende lettere forurenet, kan private borgere køre højst 1 m³ jord til en af nærgenbrugsstationerne uden at anmelde det.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil fjerne mere end 1m jord fra min bopæl?

Hvis du vil fjerne mere end 1m jord fra et område klassificeret som værende lettere forurenet, skal du melde det til kommunen.

Hvornår skal jeg anmelde jordflytning til kommunen?

Hvis du vil fjerne eller bortskaffe følgende jordtyper, skal det meldes til kommunen:

 • forurenet jord
 • jord fra en kortlagt ejendom
 • mere end 1m jord fra områdeklassificerede områder
 • jord fra offentlig vej
 • jord fra godkendte modtageanlæg.
Anmeld jordflytning

Sidst opdateret 21. oktober 2016