Områdeklassificering

I byerne er jorden ofte lettere forurenet.

Forureningen er ikke værre, end at du kan leve og bo der uden risiko, hvis blot du følger nogle enkle gode råd. Skal du flytte jord væk fra din grund, skal du anmelde flytningen til kommunen, så vi undgår at få forureningen spredt mere.

Hvilke områder er udpeget som lettere forurenede?

De områder, hvor du skal anmelde flytning af jord, fremgår af kortet nedenfor. Som hovedregel gælder det alle grunde i byzonen, men vi har dog undtaget bl.a. nyere parcelhusområder fra anmeldepligten.

Se kort over områdeklassificerede arealer

Afgrænsningen af områderne kaldes i Lov om forurenet jord for områdeklassificering. Som navnet siger, er det en overordnet klassificering af et større område. Det betyder, at du ikke kan få taget en enkelt ejendom ud af området.

Får du lavet en undersøgelse af jorden, kan du få en erklæring fra os på, at jorden er ren. Erklæringen kan du f. eks. bruge i forbindelse med salg af ejendommen, eller når du skal anmelde flytning af jord. Men du kan ikke bruge erklæringen til at komme ud af områdeklassificeringen.

Hvis du vil flytte jord

Når du bor i et af de områder, der er udpeget som lettere forurenet, har du pligt til at anmelde flytningen til kommunen. Drejer det sig om højst 1 m3, kan private borgere dog køre jorden til en af nærgenbrugsstationerne uden at anmelde det. Formålet med anmeldepligten er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til andre arealer.

Er din grund også kortlagt som forurenet efter lov om forurenet jord, skal du opfylde de krav, der gælder for flytning af jord fra kortlagte arealer.

Hvis du vil bygge eller lave om

Det er et krav, at de øverste 50 cm af jorden ikke er forurenet, hvis du bygger bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Dette gælder også, hvis du får udført tilbygninger eller andre bygge- og anlægsarbejder på en grund, der i forvejen anvendes til ét af disse formål.

Alternativt kan du etablere en varig, fast belægning oven på den forurenede jord. Det kan være fliser, asfalt eller lignende.

Kravene gælder dog ikke, hvis du laver en tilbygning til et eksisterende 1- eller 2-familiehus.

Gode råd

Der er ingen umiddelbar sundhedsfare ved kontakt med lettere forurenet jord, og du kan helt undgå påvirkningen ved at følge nogle enkle råd. Nogle gode råd er at vaske hænder og skifte sko efter udendørs leg og havearbejde - og at vaske frugt og grønt og skrælle rodfrugter inden brug.

Anmeld jordflytning

Sidst opdateret 14. september 2017