Hegnssyn

Hegnsynet er uafhængigt og består af tre personer, som er udpeget af kommunalbestyrelsen.

Hegnsynet vil prøve at få naboerne til at blive enige - et såkaldt forlig. Kan naboerne ikke blive enige, træffer Hegnsynet en afgørelse – en kendelse, som naboerne så skal rette sig efter.

Har du problemer med et hegn ind til din nabo?

  • Er højden forkert?
  • Skal det skiftes ud?
  • Bliver det ikke vedligeholdt?
  • Har det ikke funktion af hegn?
  • Har du forsøgt at tale med naboen uden held?

... så har du mulighed for at få truffet en afgørelse ved Hegnsynet i Nyborg Kommune.

Læs mere om hegnsyn og regler for hegn på:

www.hegnsyn.dk

din-bolighandel.dk

Læs også yderligere om hegnslovens regler her

Et hegnsyn koster kr. 1.869 og deles typisk mellem naboerne. Hegnsynet træffer afgørelse om, hvem der skal betale eller om udgiften skal deles.

Hegnsynets medlemmer har ikke mulighed for at give råd og vejledning i en sag forud for et egentligt hegnsyn, idet de så vil være inhabile i selve sagen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til hegnsynets sekretær ved Nyborg Kommune Katrine Scharck Madsen, tlf. 6333 6823, e-mail: ktsm@nyborg.dk. Han kan vejlede om generelle regler i hegnsloven og oplyse om retningslinjer for afholdelse af et hegnsyn.

Ønsker du et hegnsyn kan du hente ansøgningsskemaet nedenfor:

Ansøgning om hegnsyn

Skemaet skal udfyldes med alle relevante oplysninger og sendes til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg eller sikkerepost@nyborg.dk - der vil snarest herefter blive indkaldt til hegnsyn. Alle parter vil få besked via et tilsendt brev/E-boks.

Hegnsynet i Nyborg Kommune består af:
Kenneth Taanquist (V) - formand
Torben Nielsen (C)
Peter Slot Nielsen (A)

Sidst opdateret 14. december 2020