Miljøvagt

Ved forurening i naturen – ring til alarmcentralen på 112.

Tegn på forurening kan være oliehinder, kraftig lugt fra kemikalier, ændret farve af jord eller vand. Døde fisk og fugle er også et tegn på, at der er et eller andet galt. Der kan så være fare for mennesker, vandmiljøer eller natur.

Alarmering via alarmcentralen vil øjeblikkelig orienterer miljøvagten, der om nødvendigt rykker ud sammen med kommunens øvrige beredskab.

Forurening af miljøet kan blandt andet komme fra virksomheder, olietanke eller væltede tankbiler. Lækager i gyllebeholdere eller udledning af store mængder urenset spildevand er ligeledes årsag til forurening af søer og vandløb.

Miljøvagtens formål:

  • At yde hurtig rådgivning ved akutte miljøuheld
  • At begrænse skader på miljø så hurtigt og effektivt som muligt
  • At opspore og standse forureningen og dens udbredelse ved at igangsætte
  • Afværgeforanstaltninger og derved minimere omkostningerne for Nyborg Kommune
  • At gøre erstatningsansvar gældende overfor forureneren
  • At registrere relevante data om hvert uheld

Miljøuheld i Nyborg Kommune skal anmeldes til 112.

Ved ikke-akutte miljøuheld kan Nyborg Kommunes Natur- og Miljøafdeling kontaktes. Det kan ske på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk  eller i åbningstiden på tlf. 6333 7156 / 6333 7154.

Ved miljøuheld – Ring 112

Sidst opdateret 06. november 2014