Klimatilpasning

Nyborg Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan og oplyser her om relevant info om klimatilpasning for både borgere og virksomheder.

I løbet af de kommende årtier vil vi opleve højere temperaturer, stigende vandstand i havene og mere ekstreme vejrforhold. Faktisk er vejret allerede begyndt at ændre sig, og klimaændringerne gør, at vi er nødt til at forholde os til en ny virkelighed og tilpasse os fremtidens klima.

Kyster og diger skal sikres mod havenes højere vandstand og kystbyerne skal sikres bedre mod oversvømmelser fra stormflod. Hele kommunen skal sikres mod følgerne fra skybrud, som både kan være oversvømmelser fra vand på overfladen, fra kloakker og vandløb.

Nyborg Kommune har ligesom landets øvrige kommuner fået lavet en klimatilpasningsplan. I klimatilpasningsplanen er der på baggrund af forskellig viden om vandløb, kloaksystemer, havvandsstigninger, ejendomsværdier mm. udpeget 11 såkaldte fokusområder og en kystplanlægningslinje. Det kan der læses mere om under menupunktet ”Klimatilpasningsplanen”.

Under menupunktet ”Forebyggelse – Hvem gør hvad?” findes relevant info for borgere og virksomheder. 

Sidst opdateret 08. februar 2017