Forebyggelse - hvem gør hvad?

At sikre sig imod de klimaændringer, der er på vej, er noget vi alle kan bidrage til.

Det offentlige har forskellige roller og bidrager på forskellig vis til klimasikring. Hvad du som borger og virksomhed selv kan gøre, kan du se under de enkelte menupunkter, og også hvilke støttemuligheder, der findes. Miljø- og Fødevareministeriet har samlet rigtig meget information på deres hjemmeside-portal klimatilpasning.dk, der løbende holdes ved lige og opdateres med den nyeste viden.

www.klimatilpasning.dk  

Kommunen

Kommunens rolle er primært at planlægge og derved sætte rammerne for den klimatilpasning, der ønskes udført. Kommunen har naturligvis ansvaret for at klimatilpasse offentlige arealer, kommunale bygninger og veje m.m. Kommunen vil kunne indgå i forskellige klimatilpasningsprojekter med både forsyning og øvrige aktører, f.eks. boligselskaber, grundejerforeninger, nabokommuner m.fl.

Forsyningen

Nyborg Forsyning og Service A/S (NFS) har ansvaret for de offentlige afløbsledninger og har i spildevandsplanen fastsatte servicemål. Servicemålene er henholdsvis en 5 års regnhændelse for separat kloakeret ledninger og en 10 års regnhændelse for fælleskloakeret ledninger, der er ledninger, der håndterer, både spildevand og regnvand. Det betyder at forsyningen løbende vil skulle opgradere ledningsanlægget for at overholde servicemålene, når nedbørsmængderne er stigende.

Der vil dermed åbne sig muligheder for at skabe nye klimatilpasningsanlæg, der giver merværdi, når de eksisterende anlæg skal udvides.

Beredskabet

Beredskabet har den akutte indsats, når storme, skybrud og stormflod hærger. Indsatsen består bl.a. i at redde mennesker og dyr, pumpe vand væk, omlægge trafik mm.. På Fyn er beredskabet samlet under Beredskab Fyn.

beredskabfyn.dk

Yderligere oplysninger om beredskabet kan findes her


Sidst opdateret 22. januar 2019