Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg.

Nyborg Kommunes klimatilpasningsplan er den tekniske rapport, der er lavet som oplæg til det kommuneplanstillæg, der er lavet om klimatilpasning i Nyborg Kommune. Både plan og tillæg blev vedtaget af byrådet i december 2015 og offentliggjort i januar 2016.

I planen kan man se de kort og andre forudsætninger, der har været baggrunden for at udpege fokusområderne og kystplanlægningslinjen. I kommuneplantillægget findes en redegørelse og de retningslinjer som byrådet har vedtaget.

Se Klimatilpasningsplan 2015 her

Se Kommuneplantillæg nr. 3 her 

 

Sidst opdateret 10. februar 2020