Fokusområder

De udpegede fokusområder.

Tegning der viser 11 fokusområder for Klimatilpasning i Nyborg Kommune

Fokusområderne er, de 11 områder, der er udpeget i klimatilpasningsplanen. Det er områder, som Nyborg Kommune vil have fokus på og hvor kortene har vist at der i år 2050 vil være en større risiko for værditab fra enten stormflod eller skybrud.

Nogle af områderne har allerede oplevet oversvømmelser, mens andre forudsiges at blive påvirket, såfremt klimaet ændre sig ud fra det klimascenarie, der har været brugt til beregningerne. Fokusområderne er derfor delt i to grupper på baggrund af den viden, der er fra områderne.

Der kan læses mere herom i kap. 4 i Klimatilpasningsplanen


Sidst opdateret 18. februar 2021