Rottehandleplan

Nyborg Kommune har udarbejdet 2. revision af handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Planen omhandler evalueringen af den 1. plan, og nye overordnede målsætninger for rottebekæmpelsen, indsatsprogram, ressourcetildelingen og succeskriterier for rottebekæmpelsen.

Planen er gældende for perioden december 2018 til december 2021, hvorefter den skal revideres.

Se handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Sidst opdateret 18. februar 2021