Skadedyr og gener fra andre dyr

Læs nedenfor hvordan du forholder dig til skadedyr og gener fra andre dyr.

Muldvarpe/mosegrise

Bekæmpelse af muldvarpe/mosegrise er fra 30. september 2013 ikke længere omfattet af den kommunale ordning. Du skal derfor kontakte et skadedyrsbekæmpelsesfirma, hvis du vil have bekæmpet muldvarpe eller mosegrise på din ejendom, og bekæmpelsen er for egen regning.

Vildtlevende herreløse katte

Du kan se her, hvordan du anmelder gener fra vildtlevende herreløse katte

Bekæmpelse af hvepseboer m.m.

Bekæmpelse af hvepseboer m.m. er altid for egen regning.

Kontakt selv et skadedyrsbekæmpelsesfirma for bekæmpelse af hvepse og andre insekter. Du skal selv betale og undersøge prisen.

Man kan selv bekæmpe hvepse ved at sprøjte flue- eller insektspray ind i kuben. Sprøjtning skal helst foregå efter kl. 22.00, hvor hvepsene søger tilbage til kuben. Er ikke uden risiko.

Mår

Bekæmpelse af mår er altid for egen regning.

Har du Falckabonnement, kan Falck kontaktes på tlf. 7010 2031.

Uden abonnement til Falck kan du kontakte Vildtkonsulenten hos Fyns Statsskovdistrikt:
Lars Erlandsen
Sollerupvej 24, Korinth
5600 Fåborg
Tlf. 7254 3539, mobil: 2149 0023, e-mail: leb@sns.dk

Træffes bedst mellem kl. 8.30-9.30.

Vilde duer

Flere ejendomme i Nyborg Kommune generes af forvildede tamduer der bruger ejendommens tag, tagrender, fremspring mm. som hvilested og nattesæde.

Få mere information om vilde duer her

Sidst opdateret 18. december 2017