Vilde duer

Flere ejendomme i Nyborg Kommune generes af forvildede tamduer der bruger ejendommens tag, tagrender, fremspring mm. som hvilested og nattesæde.

Duerne yngler ofte på lofter, i gamle skorstene, i hulmure mm. Duernes ekskrementer kan være meget generende på gangarealer m.v., men også duernes kurren kan give søvnløse nætter. Duerne kan endvidere bære smitte af forskellige sygdomme.

I særlige tilfælde kan Nyborg Kommune være behjælpelig med kontakt til en person som har tilladelse til at skyde duerne. Afskydning kan dog være problematisk i tæt bebyggede områder og løser ikke problemet på længere sigt. Den bedste løsning på problemet er, at forhindre at duerne har yngle- og rastemuligheder på ejendommen, eller med andre ord, at gøre ejendommen mindre indbydende for duerne.

Hvad kan du gøre:

  • Sørg for, at lukke alle huller og sprækker i tag og mure, så duerne ikke kan komme ind på lofter, i hulmure, skorstene osv. og bygge rede. Udluftningshuller kan lukkes med trådnet.
  • Opsæt pigge, pigbånd (fakirer), tråde eller lignende på tagrender, gesimser og fremspring så duerne ikke kan sætte sig. Flade fremspring kan evt. ændres til en skrå flade over 45o . Særlig fuglepasta kan forhindre, at duerne sætter sig.
  • Sørg for, at der ikke er tilgængelig føde for duerne, f.eks. korn og madaffald omkring bygningerne.
  • Forskellige virksomheder har specialiseret sig i at sikre ejendomme mod skadedyr, bl.a. duer. Oplysninger herom kan bl.a. søges på internettet.

Sidst opdateret 06. november 2014