Vildtlevende herreløse katte

Nyborg Kommune har indgået aftale med Kattens Værn om indfangning af vildtlevende herreløse katte i kommunen.

Hvis du føler dig generet af vildtlevende hjemløse katte eller du kan se, at katten er forhutlet og/eller syg, kan du henvende dig til Nyborg Kommune, Borgerservice, tlf. 6333 7000, eller via e-mail borgerservice@nyborg.dk

Ved henvendelsen skal du oplyse følgende:

  • Navn, adresse, telefonnummer
  • Antallet af katte, du ønsker indfanget

Efter anmeldelse laver Nyborg Kommune en rekvisition og Kattens Værns professionelle katteinspektører tager ud og fanger dem.

Mange vildtlevende katte kan ofte være syge og lide nød. Mange steder er kattene uønskede. De fodres med madrester af velmenende personer, og ofte må flere vildkatte kæmpe om foderrationen, hvilket fører til slagsmål kattene imellem. Derved overføres smitsomme sygdomme som f.eks. FIV (katte-AIDS) eller FeLV (katteleukæmi).

Kattens Værn foretager en undersøgelse ved blodprøver af den/de indfangede katte for FIV og FeLV. Ved positiv test aflives katten på behørig og dyreetisk korrekt vis med efterfølgende kremering.

Er katten ellers sund og rask øremærkes og neutraliseres katten. Neutraliseringen begrænser kattens lyst til at strejfe (hankatte ved kastration og hunkatte ved sterilisation). Dette med henblik på genudsættelse, som Kattens Værn yder et fast tilskud til.

Bortkommen katte

Hvis du får besøg af en fremmed kat, som er øremærket eller chipmærket, kan du finde den registrerede ejer i 2 ikke sammenkørte registre Dansk Katteregister eller Det Danske Katteregister. Politiet vil også kunne hjælpe dig med at finde ejeren.

Du kan søge i Dansk Katteregister her

Du kan søge i Det Danske Katteregister her

Der findes ingen kattelov, ligesom der findes en hundelov, men i lov om mark- og vejfred, kan du læse hvad du må og ikke må foretage dig, hvis du generes af fremmede husdyr eller de forvolder skade på din ejendom.

Du kan se Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred her

Andre love og bekendtgørelser som dyreværnsloven og bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger bør du som katteejer nok sætte dig ind i.

Du kan se Bekendtgørelse af dyreværnsloven her

Du kan se Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger her

Opfordring til mærkning

Nyborg Kommune vil gerne opfordre til at man som udgangspunkt øremærker sin(e) kat(te), hvor det er muligt. Øremærkningen har den fordel, at katten ikke bliver indfanget som herreløs kat og evt. aflivet. Hvis en mærket kat påfører andre mennesker gener, er den beskyttet mod aflivning, og man vil kunne finde frem til kattens ejer og pålægge denne ansvaret for at træffe passende foranstaltninger for at bringe generne til ophør.

En ikke-mærket kat vil omvendt blive  betragtet som herreløs og blive indfanget og evt. aflivet under den kommunale ordning.

Læs brochuren fra katteregistret,  Gør det for katten! – og for dig selv

Sidst opdateret 11. marts 2020