Natur

I Nyborg arbejder vi med naturen på mange forskellige måder.

Vi planlægger forvaltning og naturpleje for natur, arter og fortidsminder beskyttede jf. Lov om Naturbeskyttelse, Miljømålsloven og Museumsloven m.fl. Vi vejleder private og interne parter om naturpleje, lovgivningen på naturområdet og vi varetager sagsbehandling i forbindelse med gennemførslen af både private og kommunale projekter. Vi hjælper med at koordinere arbejdet med naturen på tværs af lodsejere, instanser og frivillige. Vi står for forvaltningen af de kommunale skove og planlægger bekæmpelsen af problemarter som Kæmpe-bjørneklo.

Da Nyborg er en kystkommune arbejder vi også med kystsikring, opsætning af bade- og bådbroer og kommunen huser flere spændende plante- og dyrearter, som lever nær kysten og som kræver en særlig plejeindsats. Kommunen huser en af landets få bestande af arten Klokkefrø og vi er jf. EU´s habitatdirektiv, forpligtet til at sørge for, at sikre artens levesteder og overlevelse.

Naturpolitik

Den 27. september 2017 vedtog byrådet en naturpolitik for Nyborg Kommune.

Du kan se og læse Naturpolitikken her

I august 2018 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en handleplan til naturpolitikken.

Du kan se og læse Handleplan 2018-2021 her

Naturbasens App

Vær med til at kortlægge den danske flora og fauna med Naturbasens App. Indberet dine observationer af dyr, planter og svampe og få hjælp til artsbestemmelsen fra andre brugere. Med naturbasens App kan du også få vist hvilke arter der findes i nærheden af dig og du kan benytte app’en til at få information og se billeder af 40.000 danske arter.

De indtastede data i Naturbasens App, fremgår af nedenstående kort. 

Sidst opdateret 18. februar 2021