Effektovervågning

I de tilfælde hvor det er muligt følger kommunen effekten af forvaltningsindsatsen, herunder effekten af gennemførte projekter rundt omkring i kommunen. Eksempler på igangværende og planlagte effektovervågninger:

  • overvågning af effekten af regulering af møllesø/-dam på vandløbsstrækning nedstrøms
  • overvågning af vandindvinding på flora/fauna og vandstand i nærtliggende mose
  • overvågning af effekten på antal besøgende i område med udlægning af virtuelt stiforløb (planlagt projekt 2018)
  • overvågning af effekten af øget antal vandhuller og forbindelse af større levesteder på bestanden af Klokkefrø ved Tårup
  • Overvågning af succession på ryddet strandoverdrev ved Kajbjerg Skov ud mod kysten. Her måles bl.a. på dækningsgraden af rynket rose som følge af forskellige former for drift.

Du kan læse mere om kommunens naturprojekter i menuen til venstre.

Sidst opdateret 17. oktober 2018