Formidling

Som en del af naturforvaltningen arbejder kommunen med formidling på mange forskellige måder.

 Eksempler på formidling er:

  • Naturformidling til borgere, skoler og udsatte grupper
  • Vejledning/rådgivning internt og eksternt ved behandling af enkeltsager og ved generel planlægning internt i kommunen
  • Opsætning af infotavler om arter og natur
  • Udarbejdelse af brochurer med ruter og oplevelser m.m.
  • Vi inviterer eksterne (fx skolerne og andre borgere) til deltagelse i projekter
  • Daglig dialog med lodsejere rundt omkring i kommunen
  • Information om forvaltning af naturen på hjemmesiden
  • Vi samarbejder med Refsvindinge Natur- og Kulturcenter om naturformidling lokalt og rundt i kommunen

Som et vigtigt led i implementeringen af Nyborg Kommunes nye naturpolitik, er der ansat en natur- og kulturvejleder, der skal udvikle og udbrede natur- og kulturformidlingstilbud både generelt og mere specifikt til børn og unge i kommunen.

Læs mere om Nyborg Kommunes natur- og kulturvejleder her

 

Sidst opdateret 11. september 2018