Fredninger

I Nyborg Kommune er der ca. 40 individuelle fredninger.

Fredningsformålene spænder vidt, fx landskabsfredninger, udsigtsfredninger, fredning af biologiske værdier, kulturminder, fortidsminder, stengærder, kirkefredninger, træer og alleer, ret til adgang og ophold, gamle driftsformer (stævningsskov) m.fl.

Nyborg Kommune skal som myndighed påse, at fredningsbestemmelser overholdes. Fredningsnævnet for Fyn kan meddele dispensation til projekter, som ikke er i strid med fredningens formål.

De fredede områder i kommunen kan ses på Danmarks Miljøportal.

www.danmarksmiljoeportal.dk

Vejledning: Klik på boksen hvor der står ”Søg miljødata på kort”. Du zoomer ind på kortet ved at dobbeltklikke på det, der hvor du gerne vil zoome ind. Derefter hakker du af ved ”fredning” til venstre i fanebladet i den hvide boks. 

 

Sidst opdateret 01. november 2017