Blå flag

Blå flag kampagnen er en international miljøkampagne som administreres i Danmark af FriluftsRådet.

Kampagnen har fokus på en øget indsats på følgende 4 områder:

  • Miljøindsats og vandkvalitet
  • Miljøinformation
  • Drift, service og faciliteter
  • Sikkerhed

Ud fra disse 4 indsatsområder opstilles et sæt af kriterier for at opnå blå flag. Det blå flag er således bevis på, at strandene opfylder de strenge krav.

Du kan se kriterierne for strande her

Badesæsonen for Blå flag strande strækker sig  fra 1. juni til 15. september.  Nyborg Kommune skal hvert år søge Friluftsrådet om Blå flag for den kommende sæson.

Det bemærkes, at hunde ikke må bade på Blå Flag strande i perioden 1. juni – 15. september. Badning af hunde henvises til arealer uden for den blå flag strand. Se på info standerne placeret ved blå flag flagstangen, på oversigtskortet hvor afgrænsningen af den blå flag strand er markeret.

 

Sidst opdateret 18. februar 2021