Definition af badevand

Ved badevand skal forstås ferskvand eller havvand som i almindelighed anvendes til badning.

Badeområder er områder udlagt til badeformål, hvor kommunen ikke har udstedt et permanent forbud mod badning eller badning frarådes. Disse udlagte områder er vist i Nyborg Kommunes Kommuneplan fra 2009 og er vist på nedenstående billede.

Badesæsonen ligger i perioden 1. juni til 1. september.

Sidst opdateret 22. september 2016