Græsslåning på strande

Nyborg Kommune ønsker at holde de kommunale strandarealer i naturlig vækst. De bevoksede arealer søges holdt som strandoverdrev med de karakteristiske vilde planter og blomster.

Nyborg Kommune kan slå vegetationen en gang årligt, hvor det skønnes nødvendigt, for at holde træagtig eller anden uønsket opvækst nede. Slåningen vil finde sted efter, at de vilde blomster har kastet frø, og hvor fugle og insekter er færdige med at yngle og formere sig.

Det henstilles til grundejerne ikke at slå strandarealerne. Hyppige slåninger vil ændre floraen fra blomstrende planter til udelukkende græs, hvilket giver færre levemuligheder for insekter og fugle.

Lad naturen råde, det er det smukkeste og naturligste.

Privat slåning af kommunale strandarealer er ulovlig og kan politianmeldes.

Sidst opdateret 23. september 2016