Kystbeskyttelse

Den 1. september 2018 trådte den ændrede lov om kystbeskyttelse i kraft, og administration af kystbeskyttelse overgik fra Kystdirektoratet til kommunerne.

Som borger i Nyborg Kommune skal du derfor fremover søge os om tilladelse til kystbeskyttelse. Det er samtidig blevet lovpligtigt, at du benytter et bestemt ansøgningsskema, og at du fremsender din ansøgning digitalt til os, ellers kan vi ikke behandle den.

Som bygherre skal din ansøgning vedlægges et udfyldt ansøgningsskema til vurdering af indvirkninger på miljøet.

Du finder ansøgningsskemaer nedenfor. Du kan nedenfor også finde en vejledning i, hvordan du udfylder skemaet.

Du kan finde en uddybende vejledning om forskellige former for kystbeskyttelse på Kystdirektoratets hjemmeside.

http://kyst.dk  

Din ansøgning og vores endelige afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Vi er forpligtiget til at orientere naboer, andre berørte parter og relevante myndigheder og organisationer.

Bilag til ansøgningsmateriale

Bilag 1 - Ansøgningsskema om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger

Vejledning til ansøgningsskema

Lov om Kystbeskyttelse m.v.

Bilag 1 - Ansøgningsskema til vurdering af indvirkninger på miljøet (VVM)

 

Sidst opdateret 18. februar 2021