Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et samlet netværk af beskyttede naturområder i Europa.

I Danmark findes der 252 Natura 2000 områder, hvoraf 3 af disse findes i Nyborg Kommune.  Det drejer sig om  Østerø Sø, Kajbjerg Skov og Søer ved Tårup.

Læs om Natura 2000, der er et netværk af beskyttede naturområder i EU

Forvaltningen af Natura 2000 områderne er delt mellem staten og kommunerne. Jf. miljømålsloven skal Miljøstyrelsen lave analyser af alle områderne og på baggrund af analyserne laver de planer for områderne. På basis af Natura 2000 planerne, som gælder for en periode af 6 år, skal kommunerne udforme handleplaner med indsatser for bevarelse af de naturtyper eller arter der findes i områderne. Du kan læse mere under hvert af de 3 områder i Nyborg Kommune i menuen til venstre. 

Kommunale handleplaner - generelt

Her kan du læse nærmere om de kommunale handleplaner, som kommunen har udarbejdet på baggrund af de statslige vand- og naturplaner. 

Kommunerne har på baggrund af vand- og Natura 2000-planerne, udarbejdet forslag til kommunale handleplaner jvf. Miljømålsloven. Handleplanerne beskriver, hvordan kommunen på et overordnet niveau vil tilrettelægge og gennemføre de beskrevne indsatser i Vand- og Natura 2000-planerne.

Der er udarbejdet én samlet vandhandleplan for hele kommunen, mens der er lavet en handleplan for hvert af de 3 Natura 2000-områder. For Natura 2000-området Kajbjerg Skov er handleplanen udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen, der er Natura 2000-myndighed for fredsskovene. Natura 2000-området Søer ved Tårup og Klintholm er udarbejdet sammen med Svendborg Kommune, fordi området er beliggende i begge kommuner. Endelig har Nyborg Kommune udarbejdet en handleplan for Natura 2000-området Østerø Sø på Knudshoved.

Sidst opdateret 01. november 2017