Nyborg Kommunes Natura 2000-handleplaner

Kommunalbestyrelsen har 20. november 2012 behandlet naturhandleplaner med alle indkomne indsigelser.

Følgende handleplaner er vedtaget:

Se Natura 2000 plan og basisanalyse for området her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Naturhandleplanerne er vedtaget efter bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). Lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29/09/2016.

Spørgsmål til naturhandleplanerne kan rettes til Natur- og Miljøgruppen, Johanne Fagerlind Hangaard, tlf. 6333 6882, e-mail: jfj@nyborg.dk eller Jan G. Jensen, tlf. 6333 7946, e-mail: jaje@nyborg.dk. Henvendelse vedr. vandområdeplaner kan ske til Elisabeth Oksenbøll Sørensen, tlf. 633 6835, e-mail: elos@nyborg.dk.

Sidst opdateret 18. februar 2021